Lepak za parket

lepak za parketLepak za parket je izrađen na bazi tiksotropnih sintetičkih smola i dodataka za ubrzano početno sušenje kao i odabranih punioca.

  • služi za lepljenje klasičnog parketa koji se postavlja na beton.
  • Nanosi se na suvu, ravnu ,otprašenu betonsku podlogu sa vlagom u betonu do 3%, dok parket može sadržati do 5% vlage.
  • Betonska površina se prvo impregnira Podlogom ili se lepak razredi vodom u odnosu 1: 5 i njime impregnira . Posle sušenja impregnacije nanosi se lepak i lepi parket.
  • Nanošenje se vrši nazubljenom hoblom u debljini 1 mm. Dalja obrada parketa se vrši posle 24 časa.
  • Potrošnja: 1-1,2 kg/ m2
  • Rok upotrebe:  6 meseci na temperaturi iznad 5°C.