Karakteristika Samoliv poda

Epoksidna samorazlivajuća masa za zaštitu podova izrađena je na bazi Epoksidnih smola ,aditiva ,pigmenata i punioca.Često od dodataka ima sredstva za bolje razlivanje i protiv taloženja. Ako je punioc grafit ili aluminijumski prah samoliv ima osobine antistatičnosti , a ukoliko je punioc kvarcni pesak tada imamo standardan Epoksidni samorazlivajući pod .

Epoksidni amorazlivajući pod se nanosi u debljinama od jedan i po do tri milimetra a može biti i većih debljina što zavisi od prirode eksploatacije. Ukoliko se rade debljine od pet i više milimetara tada se rade malter tipovi koji nisu sjajni i imaju veći sadržaj kvarcnog peska. Nanose se preko prajmerisane,suve i odmašćene površine bez prašine i segregacija.

Najčešća upotreba je za industrijske hale koje imaju intenzivan saobraćaj viljuškara ,kamiona i slično a mogu se koristiti u laboratorijama ,školama,bolnicama ,dečjim vrtićima i slično . U kompjuterskim salama,kućicama mobilne telefonije i slično koriste se antistatik samoliv podovi.

Spektar „ najčešće radi podove sa „ Cibinim“ smolama „ Aralditi i odgovarajućim očvršćivačem „ Herter HY 2987“ u kombinaciji sa kvarcnim peskom različite granulacije što zavisi od načina eksploatacije podova, njihove debljine i agresija koje treba da izdrže kao i frekfencije opterećenja.

Pošto su epoksidi osetljivi na vlagu to beton mora biti star bar mesec dana sa procentom vlage ispod pet posto. Podovi su po površini glatki zbog smole koja ispliva na površinu zajedno sa pigmentima pa pod treba čuvati od površinskog oštećenja oštrim predmetom kao što je ekser u paleti. Potpuno oštećenjne sprečava kvarcni pesak koji je raspoređen sa smolom po celoj zapremini.

Ukoliko se pod ošteti može se popravljati nalivanjem i zatim obradom površine.