Epoksidne smole

Epoksidne smole su veziva koja se dobijaju reakcijom epihlorhidrina i bisfenola A,odnosno bisfenola F.Isporucuju se kao osnovne ili kao modifikovane smole.Epoksi smole spadaju u termoaktivna veziva,pa im je za umrezavanje potrebna i druga komponenta-ucvrscivac.Ucvrscivaci za epokside su jedinjenja sa reaktivnim vodonikovim atomom koji moze da reaguje sa oksiranskim (epoksidnim) prstenom i dovede do hemijske reakcije koja stvara stabilnu hemijsku vezu koja omogucuje trodimenzialno umrezavanje. Ucvrscivaci koji se koriste za gradjevinarstvo i premaze su najcesce visefunkcionalni amini.Spektar A.D Pocerski Pričinović koristi kao sirovine za proizvodnju samoliv podova oba tipa smola.

Epoksidni industrijski podovi najcesce se rade sa modifikovanim epoksidnim smolama koje mogu biti kombinacija bisfenola A i F sa reaktivnim rastvaracem.Prilikom izrade industrijskih podova mora se voditi racuna o koncentraciji isparljivih materija (VOC).

Ukoliko je dozvoljena koncentracija isparljivih materija u objektu veca od 450gr/l mogu se koristiti smole sa rastvaracem,ukoliko je dozvoljena koncentracija manja tada se koriste epoksidne smole bez rastvaraca ili vodorzredive.Spektar AD Pocerski Pričinović zbog ekologije najcesce koristi smole bez rastvaraca ili vodorazredive,uzima ih od firme „Spolchemia“ ili Holandske“ Hexion““ Ciba Gaigy “i sl.

Atest koji posedujemo za Samoliv podove i sistem Epoksidnih premaza izdao je institut „Kirilo Savić“ i najosnovnije karakteristike su sledeće:

Čvrstoća na pritisak: 85,5 Mpa ,Čvrstoća na savijanje: 30 Mpa ,Čvrstoća na zatezanje :25Mpa,Otpornost na habanje : 4,5 cm3/50 cm3

Otpornost na zapaljivost : Teško zapaljiv sa trajnim površinskim promenama

Hemijska otpornost: Uzorci su izlagani 168 sati uticaju raznih hemijskih agenasa ,nakon čega nisu uočene nikakve promene na sledeće agense:

10% Sumporna kiselina, 15% Natrijum hidroksid,10% Sirćetna kiselina,37% Sona kiselina,20% Vinska kiselina,10% Mlečna kiselina,voćne sokove,Amonijačnu vodu,Etil alkohol,Glukozu( Šećer),Melasu,Mineralno ulje,Naftu ,Benzin,krv.

Prionljivost mase na betonsku podlogu: Ne odvaja se već se beton čupa 100% lom u betonu

Otpornost na udar( Kugla 0,5 kg sa visine 3 m) : Ne prska i ne odvaja se od podloge

Otpornost na 70 stepeni za sedam dana i -25 stepeni sedam dana : bez promene