Akrilna fasada - Spektr plast

akrilna_fasadaKvalitetna, pripremljena fasada velike čvrstoće, lake obradivosti, namenjena obradi kružnih, rajbovanih, grebanih fasada. Osnovni sastav ovakvih fasada čine akrilne smole , pigmenti, punioc određene granulacije ,pre svega kvarc, i aditivi.

Površinaza nanošenje mora biti stabilna, čista, čvrsta i impregnirana podlogom.
Nanošenje se vrši čeličnom gletaricom debljine oko tri milimetra a konačan izgled se postiže naknadnik operacijama kada se i dobija konačan izgled a najčešća struktura se dobija kružnim pokretima stiropora ili plastične gletarice kada se dobija rajbovana, zaribana fasada.
Radna temperatura je od 8 do 30 °C ali se izbegsva direktno sunce i jak, topao vetar.
Potršnja zavisi od strukture i veličine zrna za zaribavanje, a takođe i od toga koliko je podloga ravna i kreće se od 2 do 4 kg / m2 .
Rok upotre : Četiri meseca iznad 5°C